Blogi: Varmista kestävä tiedon elinkaari hyödyntämällä rakennushankkeen dataa fiksusti

Kestävä tiedon elinkaari tuo rakentamiseen tehokkuutta ja harmoniaa. Jukka Kivelä Rakennusalan organisaatiot ovat perinteisesti hyvin siiloutuneita ja keskittyvät rakentamisen päävaiheisiin: yksi yksikkö suunnitteluttaa, toinen rakennuttaa ja kolmas huoltaa. Ongelmana on, ettei ole ketään, joka katsoisi kokonaisuutta. Paperipohjaisessa maailmassa tämä on varmaan toiminut hyvin, mutta emme pysty hyödyntämään läheskään koko digitalisaation kapasiteettia, kun toimimme vanhoilla periaatteilla.…

Blogi: Tekoälyyn pohjautuva ohjelmisto auttaa vähentämään päästöjä Turun tunnin juna -hankkeessa

Tekoälyyn perustuvalla ORIS-ohjelmistolla voidaan optimoida infrahankkeen materiaalivirtoja kestävän kehityksen periaatteilla. Ohjelma auttaa hyödyntämään maamassoja hankkeen sisällä, käyttämään optimaalisia sijoitusalueita ja minimoimaan kuljetusetäisyydet.  Hanna Leskinen Kun infrahankkeessa syntyy ylijäämämassoja, miten niitä voidaan hyödyntää ja hallita paremmin? Miten varmistetaan, että niitä kuljetetaan mahdollisimman vähän paikasta toiseen? Päästölaskennat pohjautuvat vahvasti massalaskentaan, ja aikaisemmin hankkeiden massatasapainoa on määritetty leikkausmassojen…

Blogi: Vähennä siiloutumista – Rakennushankkeen haasteet ratkeavat vain yhteistyöllä

Jukka Kivelä ja Erno Tiensuu Blogisarjan viimeisessä osassa siirrymme rakentamisvaiheesta omaisuudenhallintaan ja kunnossapitoon. Rakennushankkeissa tiedon määrä kasvaa hankkeen edetessä. Kun omaisuudenhallinta lopulta saa datan, sitä saattaa olla joko liian paljon tai se on epätarkoituksenmukaista kunnossapitoon. Tärkeintä kuitenkin on, ettei tietoa hukata prosessin aikana. Kun on tehty isolla rahalla suunnittelua ja rakentamista, on typerää, jos tieto…

Blogi: Älä mallinna koko työmaata uudelleen – tietomallipohjaisella kommunikoinnilla vältät turhaa työtä

Jukka Kivelä ja Erno Tiensuu Kolmiosaisen blogisarjan toisessa osassa siirrymme suunnittelusta rakentamisvaiheeseen. Rakentamisen yhteistyöalusta mahdollistaa tietomallipohjaisen kommunikoinnin. Tällä hetkellä infrahankkeen rakentamisvaiheessa saattaa olla käytössä useita erillisiä järjestelmiä, kuten työmaan dokumentointi, työkoneiden ohjaus ja seuranta sekä projektipankki. Ideaalitilanteessa toimitaan kuitenkin yhdellä yhteistyöalustalla, jossa on mukana suunnittelija, valvoja, tilaaja, urakoitsija ja mahdollisesti muitakin sidosryhmiä. Alustalla kommunikoidaan tietomallin…

Blogi: Lopetetaan rahan ja tiedon hukkaaminen – hyödynnetään suunnitteluaineistoa kaikissa hankkeen vaiheissa

Jukka Kivelä ja Erno Tiensuu  Infran tietomallit ovat arvokasta omaisuutta. Miten hyödyntää niitä oikein? Kolmiosaisen blogisarjan ensimmäisessä osassa keskitymme tietomallipohjaiseen suunnitteluun. Lähtötietodatan mallinnus on iso investointi, ja suunnittelumalleihin laitetaan paljon rahaa kiinni. Pyrimme siihen, että asiakkaamme ottaisivat suunnitteludatan alusta lähtien hallintaan ja aineisto pyörisi myös rakentamisessa. Tavoitteena on, että tietomallipohjaisen suunnittelun dataa hyödynnetään mahdollisimman paljon…

Blogi: Avoimesta datasta hallittuun tietojen jakamiseen

Sanna Makkonen Helmikuussa 2023 Kuntaliitto ja FCG järjestivät kaksipäiväisen kuntien paikkatietoseminaari -tapahtuman, johon Arkance Systems Finland osallistui näytteilleasettajana. Pääasiallisesti halusimme kuulla, mitkä asiat ja haasteet puhututtavat kuntia paikkatietopuolella juuri nyt. Kuntien paikkatietoseminaari 2023 – asiantuntijakooste: Kuntaliiton Päivi Tiihonen aloitti seminaarin napakalla puheenvuorolla valtakunnallisesta lainsäädännöstä ja digikehityshankkeista. RYTJ lain valmistelu nousi erityisesti esiin: kuntia on kuultu…

Blogi: Perinteiset tiedonhallintamenetelmät aiheuttavat hukkaa suunnittelutyössä

Tiedonhallinta on paljon muutakin kuin pelkkää tiedostojen tallentamista ja etsimistä. Suurin haaste on pirstaloitunut tiedonhallinnan kokonaisuus, joka aiheuttaa tiedon jäsentymättömyyttä. Mitä tiedonhallinta ylipäätään tarkoittaa rakennushankkeissa? Kaikki varmasti ajattelevat ensimmäisenä, että se on tiedostojen hallintaa. Tiedonhallintaan kuuluu kuitenkin paljon muutakin, kuten kommunikointi, tiedon siirtely ja hyväksyntäprosessit. Kirjoitin viime vuonna diplomityön pilvipohjaisten alustojen hyödyntämisestä rakennushankkeiden suunnittelussa. Haastattelin…

Jälleennäkemisen iloa ja mielenkiintoisia keynote-puheenvuoroja

Päivi HietanenKehityspäällikkö, Arkance Systems Finland Arkance Systems Summit järjestettiin edellisen kerran vuonna 2019 Turussa – aikana ennen koronaa. Onneksi maailmantilanne on nyt siltä osin parempi ja pääsimme kokoontumaan yhteen. Aamukahvin lomassa oli havaittavissa iloisia jälleennäkemisiä ja vilkasta puheensorinaa ennen ohjelman alkua. Ohjelma alkoi klo 10 Arkance Systems Finland Oy:n toimitusjohtajan Kirsi Palmroosin tervetulopuheella. Kirsi herätteli meitä miettimään,…

Blogi: Miten houkuttelemme lisää nuoria rakennusalalle?

Kirsi Palmroos  Rakennusalan kestävän kehityksen yhteydessä puhutaan usein ensimmäisenä hiilidioksidipäästöistä, mutta mielestäni kestävä kehitys on paljon muutakin. Automatisointi ja digitaaliset työkalut auttavat meitä nostamaan rakentamisen laatua ja vähentämään jätettä, mutta myös parantamaan rakennusalan yhdenvertaisuutta.  Perinteinen mielikuva rakennusalalla työskentelevästä henkilöstä on mies, joka tekee raskasta fyysistä työtä työmaalla. Tämä ei kuitenkaan pidä enää nykyään paikkaansa. Toki työ…