Ota yhteyttä
Ota yhteyttä myyntiin

Blogit


Blogiteksteissämme syvennymme Infran ja talonrakennuksen ajankohtaisiin asioihin eri näkökulmista.

Blogi: Varmista kestävä tiedon elinkaari hyödyntämällä rakennushankkeen dataa fiksusti
Kestävä tiedon elinkaari tuo rakentamiseen tehokkuutta ja harmoniaa. Jukka Kivelä Rakennusalan organisaatiot ovat perinteisesti hyvin siiloutuneita ja keskittyvät rakentamisen päävaiheisiin: yksi yksikkö suunnitteluttaa, toinen rakennuttaa ja kolmas huoltaa. Ongelmana on, ettei ole ketään, joka katsoisi kokonaisuutta. Paperipohjaisessa maailmassa tämä on varmaan toiminut hyvin, mutta emme pysty hyödyntämään läheskään koko digitalisaation kapasiteettia, kun toimimme vanhoilla periaatteilla.…
Lue lisää
Blogi: Tekoälyyn pohjautuva ohjelmisto auttaa vähentämään päästöjä Turun tunnin juna -hankkeessa
Tekoälyyn perustuvalla ORIS-ohjelmistolla voidaan optimoida infrahankkeen materiaalivirtoja kestävän kehityksen periaatteilla. Ohjelma auttaa hyödyntämään maamassoja hankkeen sisällä, käyttämään optimaalisia sijoitusalueita ja minimoimaan kuljetusetäisyydet.  Hanna Leskinen Kun infrahankkeessa syntyy ylijäämämassoja, miten niitä voidaan hyödyntää ja hallita paremmin? Miten varmistetaan, että niitä kuljetetaan mahdollisimman vähän paikasta toiseen? Päästölaskennat pohjautuvat vahvasti massalaskentaan, ja aikaisemmin hankkeiden massatasapainoa on määritetty leikkausmassojen…
Lue lisää
Blogi: Vähennä siiloutumista – Rakennushankkeen haasteet ratkeavat vain yhteistyöllä
Jukka Kivelä ja Erno Tiensuu Blogisarjan viimeisessä osassa siirrymme rakentamisvaiheesta omaisuudenhallintaan ja kunnossapitoon. Rakennushankkeissa tiedon määrä kasvaa hankkeen edetessä. Kun omaisuudenhallinta lopulta saa datan, sitä saattaa olla joko liian paljon tai se on epätarkoituksenmukaista kunnossapitoon. Tärkeintä kuitenkin on, ettei tietoa hukata prosessin aikana. Kun on tehty isolla rahalla suunnittelua ja rakentamista, on typerää, jos tieto…
Lue lisää
Blogi: Älä mallinna koko työmaata uudelleen – tietomallipohjaisella kommunikoinnilla vältät turhaa työtä
Jukka Kivelä ja Erno Tiensuu Kolmiosaisen blogisarjan toisessa osassa siirrymme suunnittelusta rakentamisvaiheeseen. Rakentamisen yhteistyöalusta mahdollistaa tietomallipohjaisen kommunikoinnin. Tällä hetkellä infrahankkeen rakentamisvaiheessa saattaa olla käytössä useita erillisiä järjestelmiä, kuten työmaan dokumentointi, työkoneiden ohjaus ja seuranta sekä projektipankki. Ideaalitilanteessa toimitaan kuitenkin yhdellä yhteistyöalustalla, jossa on mukana suunnittelija, valvoja, tilaaja, urakoitsija ja mahdollisesti muitakin sidosryhmiä. Alustalla kommunikoidaan tietomallin…
Lue lisää