Ota yhteyttä
Ota yhteyttä myyntiin

Tietosuojaseloste


Arkance systems tietosuojaselosteet


Haluamme varmistaa, että asiakkaiden ja yhteistyökumppanien henkilötietoja käsitellään lainmukaisesti ja läpinäkyvästi. Tällä sivulla kerromme, miten ja minkälaisia henkilötietoja keräämme ja kuinka varmistamme niiden asianmukaisen käsittelyn.


Asiakas- ja markkinointitietosuojaseloste

Euroopan yleisen tietosuoja-asetuksen (EU 2016/679) mukainen tietosuojaseloste.

Rekisterin ylläpitäjä:
Arkance Systems Finland Oy
Klovinpellontie 1-3, 02180 Espoo
Y-tunnus: 2709325-1
Vaihde. (09) 2313 2150

Rekisterin yhteyshenkilö
Rekisteriä koskeviin kysymyksiin ja palautteisiin vastataan viikon kuluessa.

Yhteyshenkilö:
Talous- ja hallintopäällikkö Kirsi Palmroos
Klovinpellontie 1-3, 02180 Espoo
puh. (09) 2313 2150

Rekisterin nimi
Arkance Systems Finland Oy:n asiakas- ja markkinointirekisteri

Rekisterin käyttötarkoitus ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Rekisterin tarkoitus on ylläpitää Arkance Systems Finland Oy:n asiakas- ja markkinointirekisterin henkilötietoja. Henkilötietoja voidaan käyttää asiakassuhteiden hoitamiseen, hallintaan ja kehittämiseen. Henkilötietoja voidaan käyttää tiedottamiseen, markkinointiin, asiakashistorian seurantaan, sähköiseen markkinointiin sekä Arkance Systems Finland Oy:n ja sen yhteistyökumppaneiden suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin, mielipide- tai markkinatutkimukseen tai muihin näihin rinnastettaviin osoitteellisiin lähetyksiin.

Henkilötietojen kerääminen perustuu olemassa olevaan asiakassuhteeseen, potentiaaliseen asiakassuhteeseen, rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun tai rekisteröidyn suostumukseen.

Rekisterin sisältämät tiedot
Rekisteri voi sisältää seuraavat tiedot asiakkaista:

 • Organisaation tiedot, kuten y-tunnus, yritys/yhteisön nimitiedot, jakeluosoite, postinumero, postitoimipaikka, taustatiedot (mm. toimiala, henkilökunta- ja liikevaihtoluokka)
 • Laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot
 • Asiakkaan/yhteyshenkilön tiedot, kuten etu- ja sukunimi, titteli, rooli organisaatiossa, sähköpostiosoite, puhelinnumero, osoite
 • Asiakkuuteen ja sopimussuhteeseen liittyvät tiedot, kuten asiakkaaksi tulopäivä, osallistuminen tilaisuuksiin ja viestinnän toteuttamiseen liittyvät tiedot
 • Markkinointiviestien lähetys-, avaus- ja klikkaustiedot
 • Oppaiden ym. materiaalien tilaus- ja lataustiedot
 • Markkinointikilpailuihin ja kyselyihin liittyvät tiedot
 • Asiakaspalvelun ja myynnin yhteydenotot
 • Kiinnostuksen kohteet
 • Lupatiedot, kuten suoramarkkinointiluvat ja –kiellot
 • Muita asiakkuuden hallintaan liittyviä luokittelu- ja markkinointitietoja

Rekisterin tietolähteet
Henkilötiedot kerätään asiakassuhteen tai potentiaalisen asiakassuhteen perustamisen yhteydessä tai muutoin suoraan rekisteröidyltä, esimerkiksi sähköpostin, puhelun, erilaisiin markkinointikilpailuihin rekisteröitymisen, uutiskirjeen tilauksen tai digitaalisen aineiston latauksen yhteydessä. Lisäksi henkilötietoja voidaan kerätä Suomen Asiakastiedosta tai muista vastaavista julkisista ja yksityisistä rekistereistä.

Henkilötietojen antaminen ei ole pakollista, mutta emme välttämättä voi suorittaa pyytämääsi palvelua tai perustaa asiakassuhdettamme, mikäli päätät olla antamatta henkilötietojasi.

Rekisterin henkilötietoja ei yhdistetä muihin tietolähteisiin.

Henkilötietojen luovutukset
Henkilötietoja ei luovuteta edelleen kolmansille osapuolille normaalissa toiminnassa. Henkilötietoja ei luovuteta Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojaus
Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muunlaisin teknisin keinoin suojattuja. Talletettuihin tietoihin on rajoitetut käyttöoikeudet. Asiakasrekisteriin ja henkilötietoja koskeviin tiedostoihin pääsevät vain sellaiset henkilöt, joilla työtehtäviensä vuoksi on käyttöoikeus tietokantoihin.

Henkilötietojen säilytysaika
Henkilötietoja säilytetään vain niin kauan kuin on tarpeen niiden tarkoitusten toteuttamiseksi, joita varten henkilötiedot kerättiin. Saadaksesi lisää tietoja henkilötietojen säilytysajasta ota yhteyttä rekisterinpitäjään yllä mainittuja yhteystietoja käyttäen.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on yleisen tietosuoja-asetuksen perusteella tiettyjä henkilötietoihinsa liittyviä oikeuksia. Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukaisesti oikeus:

– saada pääsy henkilötietoihinsa ja saada tietoa henkilötietojensa käsittelystä,
– saada itseään koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot oikaistuksi ja puutteelliset henkilötiedot täydennetyksi,
– saada tietyissä tilanteissa itseään koskevat henkilötiedot poistetuksi,
– tietyissä tilanteissa rajoittaa henkilötietojensa käsittelyä,
– saada rekisterinpitäjällä toimittamansa henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa sekä halutessaan siirtää kyseiset henkilötiedot toiselle rekisterinpitäjälle,
– tietyissä tilanteissa vastustaa henkilötietojensa käsittelyä, ja
– milloin tahansa peruuttaa suostumuksena (suostumuksen peruuttaminen ei kuitenkaan vaikuta ennen peruuttamista suoritetun käsittelyn laillisuuteen).

Pyyntö rekisteröidyn oikeuksien käyttämiseen tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen:

Arkance Systems Finland Oy / Rekisteriselosteet
Klovinpellontie 1-3
02180 Espoo

Tai sähköisesti osoitteeseen
rekisteriseloste@arkance-systems.com

Valitusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle henkilötietojensa käyttöä koskevassa asiassa. Toimivaltainen valvontaviranomainen Suomessa on Tietosuojavaltuutettu.


Asiakastuen tietosuojaseloste

Euroopan yleisen tietosuoja-asetuksen (EU 2016/679) mukainen tietosuojaseloste.

Rekisterin ylläpitäjä:
Arkance Systems Finland Oy
Klovinpellontie 1-3, 02180 Espoo
Y-tunnus: 2709325-1
Vaihde. (09) 2313 2150

Rekisterin yhteyshenkilö
Rekisteriä koskeviin kysymyksiin ja palautteisiin vastataan viikon kuluessa.

Yhteyshenkilö:
Maajohtaja Arto Nieminen
Klovinpellontie 1-3, 02180 Espoo
puh. (09) 2313 2150

Rekisterin nimi
Arkance Systems Finlandin asiakastukirekisteri

Rekisterin käyttötarkoitus ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Rekisterin tarkoitus on ylläpitää Arkance Systems Finlandin asiakastukeen yhteyttä ottaneiden henkilöiden tietoja, jotta asiakastuen toimintaa voidaan seurata ja siitä voidaan raportoida.

Henkilötietojen kerääminen perustuu olemassa olevaan asiakassuhteeseen tai rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun.

Rekisterin sisältämät tiedot
Rekisteri voi sisältää seuraavat tiedot asiakkaista:

 • Organisaation tiedot, kuten y-tunnus, yritys/yhteisön nimitiedot
 • Asiakkaan/kontaktin tiedot, kuten etu- ja sukunimi, titteli, sähköpostiosoite, puhelinnumero
 • Muita asiakkuuden hallintaan liittyviä luokittelu- ja markkinointitietoja

Rekisterin tietolähteet
Henkilötiedot tulevat asiakassuhteen perusteella laskutusjärjestelmästä. Emme voi tarjota asiakastukea, mikäli emme voi käsitellä henkilötietojasi.

Rekisterin henkilötietoja ei yhdistetä muihin tietolähteisiin.

Henkilötietojen luovutukset
Henkilötietoja ei luovuteta edelleen kolmansille osapuolille normaalissa toiminnassa. Henkilötietoja ei luovuteta Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojaus
Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muunlaisin teknisin keinoin suojattuja. Talletettuihin tietoihin on rajoitetut käyttöoikeudet. Asiakasrekisteriin ja henkilötietoja koskeviin tiedostoihin pääsevät vain sellaiset henkilöt, joilla työtehtäviensä vuoksi on käyttöoikeus tietokantoihin.

Henkilötietojen säilytysaika
Henkilötietoja säilytetään vain niin kauan kuin on tarpeen niiden tarkoitusten toteuttamiseksi, joita varten henkilötiedot kerättiin. Saadaksesi lisää tietoja henkilötietojen säilytysajasta, ota yhteyttä rekisterinpitäjään yllä mainittujen yhteystietoja käyttäen.

Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on yleisen tietosuoja-asetuksen perusteella tiettyjä henkilötietoihinsa liittyviä oikeuksia. Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukaisesti oikeus:

– saada pääsy henkilötietoihinsa ja saada tietoa henkilötietojensa käsittelystä,
– saada itseään koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot oikaistuksi ja puutteelliset henkilötiedot täydennetyksi
– saada tietyissä tilanteissa itseään koskevat henkilötiedot poistetuksi,
– tietyissä tilanteissa rajoittaa henkilötietojensa käsittelyä,
– saada rekisterinpitäjällä toimittamansa henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa sekä halutessaan siirtää kyseiset henkilötiedot toiselle rekisterinpitäjälle,
– tietyissä tilanteissa vastustaa henkilötietojensa käsittelyä, ja
– milloin tahansa peruuttaa suostumuksena (suostumuksen peruuttaminen ei kuitenkaan vaikuta ennen peruuttamista suoritetun käsittelyn laillisuuteen).

Pyyntö rekisteröidyn oikeuksien käyttämiseen tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen:

Arkance Systems Finland Oy / Rekisteriselosteet
Klovinpellontie 1-3
02180 Espoo

Tai sähköisesti osoitteeseen
rekisteriseloste@arkance-systems.com

Valitusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle henkilötietojensa käyttöä koskevassa asiassa. Toimivaltainen valvontaviranomainen Suomessa on Tietosuojavaltuutettu.


Koulutuksen ja tapahtumien tietosuojaseloste

Euroopan yleisen tietosuoja-asetuksen (EU 2016/679) mukainen tietosuojaseloste.

Rekisterin ylläpitäjä:
Arkance Systems Finland Oy
Klovinpellontie 1-3, 02180 Espoo
Y-tunnus: 2709325-1
Vaihde (09) 2313 2150

Rekisterin yhteyshenkilö
Rekisteriä koskeviin kysymyksiin ja palautteisiin vastataan viikon kuluessa.

Yhteyshenkilö:
Maajohtaja Arto Nieminen
Klovinpellontie 1-3 02180 Espoo
puh. (09) 2313 2150

Rekisterin nimi
Arkance Systems Finland Oy:n  koulutus- ja tapahtumarekisteri

Rekisterin käyttötarkoitus ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Rekisterin tarkoitus on ylläpitää Arkance Systems Finland Oy:n  järjestämiin tapahtumiin ja koulutuksiin ilmoittautuneiden henkilöiden tietoja. Rekisteriä käytetään tapahtumien hallinnointiin, viestintään ja laskutukseen liittyvissä asioissa.

Henkilötietoja käsitellään rekisterinpitäjän oikeutetun edun, rekisterinpitäjää koskevan lakisääteisen velvoitteen tai rekisteröidyn suostumuksen perusteella.

Rekisterin sisältämät tiedot
Rekisteri voi sisältää seuraavat tiedot asiakkaista:

 • Organisaation tiedot, kuten y-tunnus, yritys/yhteisön nimitiedot, jakeluosoite, postinumero, postitoimipaikka, taustatiedot (mm. toimiala, henkilökunta- ja liikevaihtoluokka)
 • Asiakkaan/kontaktin tiedot, kuten etu- ja sukunimi, titteli, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero
 • Laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot
 • Tapahtumaan liittyvät tiedot, kuten ilmoittautumispäivä, perumispäivä, tapahtuman aihe ja viestinnän toteuttamiseen liittyvät tiedot
 • Ruokavalio/-allergia
 • Mahdolliset lisätiedot (osallistumiseen tai ilmoittautumiseen liittyvät lisätiedot)
 • Lupatiedot, kuten suoramarkkinointiluvat ja –kiellot
 • Muita asiakkuuden hallintaan liittyviä luokittelu- ja markkinointitietoja

Rekisterin tietolähteet
Henkilötiedot kerätään joko henkilöltä itseltään tai joltain muulta henkilöltä samasta organisaatiosta (oppilaitoksesta/yritykseltä).

Henkilötietojen antaminen ei ole pakollista, mutta emme välttämättä voi tarjota kaikkia rekisteröidyn pyytämiä palveluita, mikäli tarvittavia henkilötietoja ei anneta.

Rekisterin henkilötietoja ei yhdistetä muihin tietolähteisiin.

Henkilötietojen luovutukset
Tapahtumaan ilmoittautuneiden nimet ja yhteystiedot julkaistaan osallistujien suostumuksella. Lista tapahtumiin ilmoittautuneista on nähtävissä tapahtumasivulla ja/tai tapahtumassa jaettavassa osallistujalistassa.

Ruokailun tai majoituksen järjestäjälle ilmoitetaan erikoisruokavaliot, henkilömäärät sekä tapahtuman järjestämiseen tarvittavat henkilötiedot kuten majoittujien nimilistat. Muiden yritysten kanssa yhteistyössä järjestettävien tapahtumien osallistujatiedot jaetaan tarvittavilta osin järjestäville organisaatioille.

Henkilötietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Henkilötietojen säilytysaika
Henkilötietoja säilytetään vain niin kauan kuin on tarpeen niiden tarkoitusten toteuttamiseksi, joita varten henkilötiedot kerättiin. Saadaksesi lisää tietoja henkilötietojen säilytysajasta, ota yhteyttä rekisterinpitäjään yllä mainittujen yhteystietoja käyttäen.

Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on yleisen tietosuoja-asetuksen perusteella tiettyjä henkilötietoihinsa liittyviä oikeuksia. Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukaisesti oikeus:

– saada pääsy henkilötietoihinsa ja saada tietoa henkilötietojensa käsittelystä,
– saada itseään koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot oikaistuksi ja puutteelliset henkilötiedot täydennetyksi
– saada tietyissä tilanteissa itseään koskevat henkilötiedot poistetuksi,
– tietyissä tilanteissa rajoittaa henkilötietojensa käsittelyä,
– saada rekisterinpitäjällä toimittamansa henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa sekä halutessaan siirtää kyseiset henkilötiedot toiselle rekisterinpitäjälle,
– tietyissä tilanteissa vastustaa henkilötietojensa käsittelyä, ja
– milloin tahansa peruuttaa suostumuksena (suostumuksen peruuttaminen ei kuitenkaan vaikuta ennen peruuttamista suoritetun käsittelyn laillisuuteen).

Pyyntö rekisteröidyn oikeuksien käyttämiseen tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen:

Arkance Systems Finland Oy / Rekisteriselosteet
Klovinpellontie 1-3
02180 Espoo

Tai sähköisesti osoitteeseen
rekisteriseloste@arkance-systems.com

Valitusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle henkilötietojensa käyttöä koskevassa asiassa. Toimivaltainen valvontaviranomainen Suomessa on Tietosuojavaltuutettu.


Rekrytoinnin tietosuojaseloste

Euroopan yleisen tietosuoja-asetuksen (EU 2016/679) mukainen tietosuojaseloste.

Rekisterin ylläpitäjä:
Arkance Systems Finland Oy
Klovinpellontie 1-3, 02180 Espoo
Y-tunnus: 2709325-1
Vaihde. (09) 2313 2150

Rekisterin yhteyshenkilö
Rekisteriä koskeviin kysymyksiin ja palautteisiin vastataan viikon kuluessa.

Yhteyshenkilö:
Maajohtaja Arto Nieminen
Klovinpellontie 1-3 02180 Espoo
puh. (09) 2313 2150

Rekisterin nimi
Arkance Systems Finland Oy:n työnhakijoiden rekisteri

Rekisterin käyttötarkoitus ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Rekisterin tarkoitus on ylläpitää tiedostoa Arkance Systems Finland Oy:n hakeneista työnhakijoista, jotta voidaan arvioida työnhakijan soveltuvuutta työtehtävään tai tulevaisuudessa aukeavaan työtehtävään, mikäli työnhakija on antanut suostumuksensa hakemuksen säilyttämiselle tätä tarkoitusta varten. Hakemus voi olla tiettyyn tehtävään osoitettu tai ns. avoin hakemus.

Henkilötietojen kerääminen perustuu työnhakijan suostumukseen, rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun tai sopimusta edeltävien toimenpiteiden suorittamiseksi rekisteröidyn pyynnöstä.

Rekisterin sisältämät tiedot
Rekisteriin kerättävät tiedot ovat peräisin suoraan työnhakijalta itseltään. Rekisteriin kerätään työnhakijan perustiedot: etu- ja sukunimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite, työkokemukseen liittyvät tiedot sekä mahdolliset muut hakijan itsensä toimittamat tiedot.

Rekisterin tietolähteet
Työnhakijan rekisteritiedot kerätään työnhakijan toimittamasta työpaikkahakemuksesta (vapaamuotoisesta tai konsernin yrityksen laatimasta hakemuslomakkeesta), koulu-, työ- ja/ tai muista todistuksista sekä työnhakijan mahdollisessa haastattelussa antamista tiedoista. Henkilötietojen antaminen ei ole pakollista, mutta emme voi arvioida sinua sopivaan työtehtävään, mikäli emme voi arvioida tehtävän edellyttämää työkokemustasi ja koulutustasi. Mahdollisen työsopimuksen solmimiseksi tiettyjen henkilötietojen, kuten yhteystietojesi ja palkanmaksuun liittyvien tietojesi, antaminen on pakollista.

Rekisterin henkilötietoja ei yhdistetä muihin tietolähteisiin.

Henkilötietojen luovutukset
Henkilötietoja ei luovuteta edelleen kolmansille osapuolille normaalissa toiminnassa. Henkilötietoja ei luovuteta Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojaus
Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muunlaisin teknisin keinoin suojattuja. Talletettuihin tietoihin on rajoitetut käyttöoikeudet. Henkilötietoja koskeviin tiedostoihin pääsevät vain sellaiset henkilöt, joilla työtehtäviensä vuoksi on käyttöoikeus tietokantoihin.

Henkilötietojen säilytysaika
Henkilötietoja säilytetään vain niin kauan kuin on tarpeen niiden tarkoitusten toteuttamiseksi, joita varten henkilötiedot kerättiin. Avoimen hakemuksen tietoja säilytetään rekisterissä kuusi kuukautta.

Saadaksesi lisää tietoja henkilötietojen säilytysajasta, ota yhteyttä rekisterinpitäjään yllä mainittujen yhteystietoja käyttäen.

Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on yleisen tietosuoja-asetuksen perusteella tiettyjä henkilötietoihinsa liittyviä oikeuksia. Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukaisesti oikeus:

– saada pääsy henkilötietoihinsa ja saada tietoa henkilötietojensa käsittelystä,
– saada itseään koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot oikaistuksi ja puutteelliset henkilötiedot täydennetyksi
– saada tietyissä tilanteissa itseään koskevat henkilötiedot poistetuksi,
– tietyissä tilanteissa rajoittaa henkilötietojensa käsittelyä,
– saada rekisterinpitäjällä toimittamansa henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa sekä halutessaan siirtää kyseiset henkilötiedot toiselle rekisterinpitäjälle,
– tietyissä tilanteissa vastustaa henkilötietojensa käsittelyä, ja
– milloin tahansa peruuttaa suostumuksena (suostumuksen peruuttaminen ei kuitenkaan vaikuta ennen peruuttamista suoritetun käsittelyn laillisuuteen).

Pyyntö rekisteröidyn oikeuksien käyttämiseen tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen:

Arkance Systems Finland Oy / Rekisteriselosteet
Klovinpellontie 1-3
02180 Espoo

Tai sähköisesti osoitteeseen
rekisteriseloste@arkance-systems.com

Valitusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle henkilötietojensa käyttöä koskevassa asiassa. Toimivaltainen valvontaviranomainen Suomessa on Tietosuojavaltuutettu.


Trimble Quadri -palvelun tietosuojaseloste

Euroopan yleisen tietosuoja-asetuksen (EU 2016/679) mukainen tietosuojaseloste.

Rekisterin ylläpitäjä:
Arkance Systems Finland Oy
Klovinpellontie 1-3, 02180 Espoo
Y-tunnus: 2709325-1
Vaihde: (09) 2313 2150

Rekisterin yhteyshenkilö
Rekisteriä koskeviin kysymyksiin ja palautteisiin vastataan viikon kuluessa.

Yhteyshenkilö:
Maajohtaja Arto Nieminen
Klovinpellontie 1-3 02180 Espoo
puh. (09) 2313 2150

Rekisterin nimi
Arkance Systems Finland Oy:n Quadri-pilvipalvelun asiakasrekisteri

Rekisterin käyttötarkoitus ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Rekisterin tarkoitus on ylläpitää Arkance Systems Finland Oy:n Quadri pilvipalvelun asiakkaiden tietoja. Rekisteriä käytetään Quadri pilvipalvelun asiakastietojen ylläpitämiseen.

Henkilötietoja käsitellään rekisterinpitäjän oikeutetun edun perusteella.

Rekisterin sisältämät tiedot
Rekisteri voi sisältää seuraavat tiedot asiakkaista:

 • Organisaation nimitieto
 • Asiakkaan/kontaktin tiedot, kuten etu- ja sukunimi, sähköpostiosoite
 • Asiakkaan käyttöoikeudet
 • Muita asiakkuuden hallintaan liittyviä luokittelu- ja markkinointitietoja

Rekisterin tietolähteet
Henkilötiedot kerätään rekisteröidyiltä Arkance Systems Finland Oy:n Trimble Quadri -pilvipalvelun käyttöönoton yhteydessä sekä käytön aikana. Rekisterin henkilötietoja ei yhdistetä muihin tietolähteisiin.

Henkilötietojen säilytysaika
Henkilötietoja säilytetään vain niin kauan kuin on tarpeen sen tarkoituksen toteuttamiseksi, jota varten henkilötiedot kerättiin.
Henkilötietoja säilytetään lähtökohtaisesti palvelun käyttösuhteen keston ajan. Saadaksesi lisää tietoja henkilötietojen säilytysajasta, voit ottaa yhteyttä rekisterinpitäjään käyttämällä yllä esitettyjä yhteystietoja.

Henkilötietojen luovutukset
Henkilötietoja ei luovuteta edelleen kolmansille osapuolille normaalissa toiminnassa.

Henkilötietoja ei luovuteta Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojaus
Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muunlaisin teknisin keinoin suojattuja. Talletettuihin tietoihin on rajoitetut käyttöoikeudet. Asiakasrekisteriin ja henkilötietoja koskeviin tiedostoihin pääsevät vain sellaiset henkilöt, joilla työtehtäviensä vuoksi on käyttöoikeus tietokantoihin.

Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on yleisen tietosuoja-asetuksen perusteella tiettyjä henkilötietoihinsa liittyviä oikeuksia. Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukaisesti oikeus:

– saada pääsy henkilötietoihinsa ja saada tietoa henkilötietojensa käsittelystä,
– saada itseään koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot oikaistuksi ja puutteelliset henkilötiedot täydennetyksi
– saada tietyissä tilanteissa itseään koskevat henkilötiedot poistetuksi,
– tietyissä tilanteissa rajoittaa henkilötietojensa käsittelyä,
– saada rekisterinpitäjällä toimittamansa henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa sekä halutessaan siirtää kyseiset henkilötiedot toiselle rekisterinpitäjälle,
– tietyissä tilanteissa vastustaa henkilötietojensa käsittelyä, ja
– milloin tahansa peruuttaa suostumuksena (suostumuksen peruuttaminen ei kuitenkaan vaikuta ennen peruuttamista suoritetun käsittelyn laillisuuteen).

Pyyntö rekisteröidyn oikeuksien käyttämiseen tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen:

Arkance Systems Finland Oy / Rekisteriselosteet
Klovinpellontie 1-3
02180 Espoo

Tai sähköisesti osoitteeseen
rekisteriseloste@arkance-systems.com

Valitusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle henkilötietojensa käyttöä koskevassa asiassa. Toimivaltainen valvontaviranomainen Suomessa on Tietosuojavaltuutettu.


Trimble Connect -palvelun tietosuojaseloste

Euroopan yleisen tietosuoja-asetuksen (EU 2016/679) mukainen tietosuojaseloste.

Rekisterin ylläpitäjä:
Arkance Systems Finland Oy
Klovinpellontie 1-3, 02180 Espoo
Y-tunnus: 2709325-1
Vaihde: (09) 2313 2150

Rekisterin yhteyshenkilö
Rekisteriä koskeviin kysymyksiin ja palautteisiin vastataan viikon kuluessa.

Yhteyshenkilö:
Maajohtaja Arto Nieminen
Klovinpellontie 1-3 02180 Espoo
puh. (09) 2313 2150

Rekisterin nimi
Arkance Systems Finland Oy:n Trimble Connect palvelusopimuksen asiakasrekisteri

Rekisterin käyttötarkoitus ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Rekisterin tarkoitus on ylläpitää Arkance Systems Finland Oy:n Trimble Connect palvelusopimuksen asiakkaiden tietoja. Rekisteriä käytetään Trimble Connect palvelusopimuksen asiakastietojen ylläpitämiseen.

Henkilötietoja käsitellään rekisterinpitäjän oikeutetun edun perusteella.

Rekisterin sisältämät tiedot
Rekisteri voi sisältää seuraavat tiedot asiakkaista:

 • Organisaation nimitieto
 • Asiakkaan/kontaktin tiedot, kuten etu- ja sukunimi, sähköpostiosoite
 • Asiakkaan käyttöoikeudet
 • Muita asiakkuuden hallintaan liittyviä luokittelu- ja markkinointitietoja

Rekisterin tietolähteet

Henkilötiedot kerätään rekisteröidyiltä Arkance Systems Finland Oy:n Trimble Connect palvelusopimuksen käyttöönoton yhteydessä sekä käytön aikana.

Rekisterin henkilötietoja ei yhdistetä muihin tietolähteisiin.

Henkilötietojen säilytysaika
Henkilötietoja säilytetään vain niin kauan kuin on tarpeen sen tarkoituksen toteuttamiseksi, jota varten henkilötiedot kerättiin.
Henkilötietoja säilytetään lähtökohtaisesti palvelun käyttösuhteen keston ajan. Saadaksesi lisää tietoja henkilötietojen säilytysajasta, voit ottaa yhteyttä rekisterinpitäjään käyttämällä yllä esitettyjä yhteystietoja.

Henkilötietojen luovutukset
Henkilötietoja ei luovuteta edelleen kolmansille osapuolille normaalissa toiminnassa.

Henkilötietoja ei luovuteta Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojaus
Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muunlaisin teknisin keinoin suojattuja. Talletettuihin tietoihin on rajoitetut käyttöoikeudet. Asiakasrekisteriin ja henkilötietoja koskeviin tiedostoihin pääsevät vain sellaiset henkilöt, joilla työtehtäviensä vuoksi on käyttöoikeus tietokantoihin.

Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on yleisen tietosuoja-asetuksen perusteella tiettyjä henkilötietoihinsa liittyviä oikeuksia. Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukaisesti oikeus:

– saada pääsy henkilötietoihinsa ja saada tietoa henkilötietojensa käsittelystä,
– saada itseään koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot oikaistuksi ja puutteelliset henkilötiedot täydennetyksi
– saada tietyissä tilanteissa itseään koskevat henkilötiedot poistetuksi,
– tietyissä tilanteissa rajoittaa henkilötietojensa käsittelyä,
– saada rekisterinpitäjällä toimittamansa henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa sekä halutessaan siirtää kyseiset henkilötiedot toiselle rekisterinpitäjälle,
– tietyissä tilanteissa vastustaa henkilötietojensa käsittelyä, ja
– milloin tahansa peruuttaa suostumuksena (suostumuksen peruuttaminen ei kuitenkaan vaikuta ennen peruuttamista suoritetun käsittelyn laillisuuteen).

Pyyntö rekisteröidyn oikeuksien käyttämiseen tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen:

Arkance Systems Finland Oy / Rekisteriselosteet
Klovinpellontie 1-3
02180 Espoo

Tai sähköisesti osoitteeseen
rekisteriseloste@arkance-systems.com

Valitusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle henkilötietojensa käyttöä koskevassa asiassa. Toimivaltainen valvontaviranomainen Suomessa on Tietosuojavaltuutettu.


Kaavamerkintä -palvelun tietosuojaseloste

Euroopan yleisen tietosuoja-asetuksen (EU 2016/679) mukainen tietosuojaseloste.

Rekisterin ylläpitäjä:
Arkance Systems Finland Oy
Klovinpellontie 1-3, 02180 Espoo
Y-tunnus: 2709325-1
Vaihde: (09) 2313 2150

Rekisterin yhteyshenkilö
Rekisteriä koskeviin kysymyksiin ja palautteisiin vastataan viikon kuluessa.

Yhteyshenkilö:
Maajohtaja Arto Nieminen
Klovinpellontie 1-3 02180 Espoo
puh. (09) 2313 2150

Rekisterin nimi
Arkance Systems Finland Oy:n -kaavamerkintäpalvelun asiakasrekisteri

Rekisterin käyttötarkoitus ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Rekisterin tarkoitus on ylläpitää Arkance Systems Finland Oy:n kaavamerkintäpalvelun asiakkaiden tietoja. Rekisteriä käytetään kaavamerkintäpalvelun asiakastietojen ylläpitämiseen.

Henkilötietoja käsitellään rekisterinpitäjän oikeutetun edun perusteella.

Rekisterin sisältämät tiedot
Rekisteri voi sisältää seuraavat tiedot asiakkaista:

 • Organisaation nimitieto
 • Asiakkaan/kontaktin tiedot, kuten etu- ja sukunimi, sähköpostiosoite
 • Asiakkaan käyttöoikeudet
 • Muita asiakkuuden hallintaan liittyviä luokittelu- ja markkinointitietoja

Rekisterin tietolähteet
Henkilötiedot kerätään rekisteröidyiltä Arkance Systems Finland Oy:n kaavamerkintäpalvelun käyttöönoton yhteydessä sekä käytön aikana. Rekisterin henkilötietoja ei yhdistetä muihin tietolähteisiin.

Henkilötietojen säilytysaika
Henkilötietoja säilytetään vain niin kauan kuin on tarpeen sen tarkoituksen toteuttamiseksi, jota varten henkilötiedot kerättiin.
Henkilötietoja säilytetään lähtökohtaisesti palvelun käyttösuhteen keston ajan. Saadaksesi lisää tietoja henkilötietojen säilytysajasta, voit ottaa yhteyttä rekisterinpitäjään käyttämällä yllä esitettyjä yhteystietoja.

Henkilötietojen luovutukset
Henkilötietoja ei luovuteta edelleen kolmansille osapuolille normaalissa toiminnassa.

Henkilötietoja ei luovuteta Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojaus
Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muunlaisin teknisin keinoin suojattuja. Talletettuihin tietoihin on rajoitetut käyttöoikeudet. Asiakasrekisteriin ja henkilötietoja koskeviin tiedostoihin pääsevät vain sellaiset henkilöt, joilla työtehtäviensä vuoksi on käyttöoikeus tietokantoihin.

Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on yleisen tietosuoja-asetuksen perusteella tiettyjä henkilötietoihinsa liittyviä oikeuksia. Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukaisesti oikeus:

– saada pääsy henkilötietoihinsa ja saada tietoa henkilötietojensa käsittelystä,
– saada itseään koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot oikaistuksi ja puutteelliset henkilötiedot täydennetyksi
– saada tietyissä tilanteissa itseään koskevat henkilötiedot poistetuksi,
– tietyissä tilanteissa rajoittaa henkilötietojensa käsittelyä,
– saada rekisterinpitäjällä toimittamansa henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa sekä halutessaan siirtää kyseiset henkilötiedot toiselle rekisterinpitäjälle,
– tietyissä tilanteissa vastustaa henkilötietojensa käsittelyä, ja
– milloin tahansa peruuttaa suostumuksena (suostumuksen peruuttaminen ei kuitenkaan vaikuta ennen peruuttamista suoritetun käsittelyn laillisuuteen).

Pyyntö rekisteröidyn oikeuksien käyttämiseen tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen:

Arkance Systems Finland Oy / Rekisteriselosteet
Klovinpellontie 1-3
02180 Espoo

Tai sähköisesti osoitteeseen
rekisteriseloste@arkance-systems.com

Valitusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle henkilötietojensa käyttöä koskevassa asiassa. Toimivaltainen valvontaviranomainen Suomessa on Tietosuojavaltuutettu.


Evästeiden käyttö

Eväste on tekstitiedosto, joka verkkosivulla käydessä tallentuu käyttäjän tietokoneelle. Se sisältää tietoja ja sitä muun muassa käytetään helpottamaan verkkosivuston käyttöä. Nämä tiedot liittyvät käyttäjän tietokoneen yhteysosoitteeseen (IP-osoite), niihin alisivuihin, joilla käyttäjä vierailee, vierailun päivämäärään ja kestoon, ja käyttäjän käyttämään päätelaitteeseen, käyttöjärjestelmään ja verkkoselaimeen sekä siihen verkkosivustoon tai muuhun lähtöpisteeseen, josta käyttäjä siirtyi Arkance Systems Finland Oy:n verkkosivustolle. Evästeiden avulla kerätään tietoa Arkance Systems Finland Oy:n sivujen käytöstä. Käyttäjän henkilöllisyys ei käy ilmi evästeiden avulla. Eväste ei vahingoita päätelaitetta.

Arkance Systems Finland Oy käyttää evästeitä kävijätilastointiin ja tietojen keräämiseen sivustomme käytön yksityiskohdista. Näiden tietojen avulla voimme paremmin tuoda esille asiakkaitamme kiinnostavia asioita ja aiheita. Arkance Systems Finland Oy voi lisäksi käyttää evästeiden ja muiden tekniikoiden avulla kerättyä tietoa kohdentaakseen sisältöä asiakkailleen. Arkance Systems Finland Oy ei välitä asiakkaidensa tai sivustonsa käyttäjien henkilötietoja ulkopuolisille mainosverkostoille.

Asiakkaalla on mahdollisuus estää evästeiden käyttö muuttamalla selaimensa asetuksia. Evästeiden käytön estäminen saattaa vaikuttaa sivuston tai sen osien toiminnallisuuteen.

Linkit muihin sivustoihin
Arkance Systems Finland Oy:n verkkosivusto saattaa sisältää linkkejä muille verkkosivustoille. Kävijän tulisi kuitenkin huomioida, että muille sivuille siirtyessä kävijä on itse vastuussa toimistaan, millä Arkance Systems Finland Oy:llä ei ole mahdollisuutta kontrolloida ulkoisten sivustojen sisältöä. Tämän vuoksi Arkance Systems Finland Oy ei voi ottaa minkäänlaista vastuuta käyttäjän yksityisyydensuojasta tai turvallisuudesta hänen vieraillessaan sivustomme ulkopuolella.

Päivitetty 13.2.2024