Ota yhteyttä
Ota yhteyttä myyntiin

Tuotevastaava toimii tulkkina asiakkaan ja tuotekehityksen välillä


Erno Tiensuu viihtyy Arkance Systems Finlandilla erinomaisesti, koska täällä työtehtävät ovat monipuolisia ja vastuuta sekä vapautta saa sopivasti. Työpaikkana Arkance tarjoaa Tiensuulle laajan katsauksen rakennusalan eri osa-alueisiin, niin työmailta suunnitteluun kuin valvonnasta projektijohtamiseen.

“Paras työpaikka missä olen ollut” kertoi tuttava Erno Tiensuulle Civilpointista, Arkance Systems Finlandin edeltäjästä. Tämä lause jäi elämään nuoren insinöörin mieleen ja johti muutaman vuoden kuluttua siihen, että Tiensuu aloitti yrityksessä ohjelmistoasiantuntijana. Kaveri oli sanansa mittainen, Tiensuu on viihtynyt yrityksessä erittäin hyvin.

– Olin kuullut hyvää talosta vanhalta koulukaverilta ja keskusteltuani hänen kanssaan jäi mieleen ajatus, että onkohan se oikeasti niin hyvä paikka ja olisikohan siellä minullekin jotain hommaa.

Erno Tiensuu valmistui Hämeen ammattikorkeakoulusta vuonna 2015 liikennealan insinööriksi. Ennen Arkancelle siirtymistään Tiensuu työskenteli muun muassa suunnittelijana ja rakennuttajainsinöörinä. Arkance Systems Finlandilla hän aloitti ohjelmistoasiantuntijana ja työskentelee nykyään tuotevastaavana.

– Tullessani taloon olin asiakastuessa vastailemassa asiakkaiden kysymyksiin ja sivussa tein ohjelmistokoulusta. Puolisen vuotta meni ja hommat alkoivat kehittyä tuotepäällikköyden puolelle.

Tiensuun oma-aloitteisuus ja Arkancen kannustava työkulttuuri ovat muovanneet hänen työtehtäviään, jotka tällä hetkellä liittyvät enimmäkseen tuotekehitykseen ja parin ohjelmiston tuotevastaavana toimimiseen.

Tiensuun tehtävänä on välittää asiakkaiden toiveet ohjelmistojen kehittäjille ja olla mukana kehitystyössä, jotta asiakkaille saadaan heille sopivia tuotteita. Tuotepäällikön roolissa tarvitaan kykyä ajatella monipuolisesti ja joskus asiakkaiden yksilöllisiin tarpeisiin vastaaminen on haastavaa, mutta työ myös palkitsee.

– Haastavinta on löytää yleispäteviä ratkaisuja ja vastata useisiin erilaisiin tarpeisiin. Työnsä tuloksen pääsee näkemään konkreettisesti siinä vaiheessa, kun asiakkaan toiveiden mukaan tehty ohjelmisto toimii kuten on toivottu.

Kun yksi tuotteista siirtyi Arkancen omistukseen, tuli kansainvälisyydestä osa päivittäistä työtä

Suomen ja muun Euroopan markkinoiden välillä voi olla paljonkin eroja ja niiden ymmärtämisessä auttavat paikalliset kontaktit, joita Tiensuu on saanut Arkance kautta runsaasti.

– Kommunikoimme tuotekehittäjän kanssa päivittäin Euroopan eri elimien kanssa siitä, mihin suuntaan tuotetta lähdetään kehittämään ja millaisia tarpeet ovat muilla markkinoilla.

Muualla Euroopassa rakennusalan digitalisaatio ei ole edennyt niin vauhdilla kuin Suomessa ja muissa Pohjoismaissa ja tietyissä asioissa täällä ollaan paljon muita edellä.

– Siellä keskitytään tiedon liikkumiseen ja varastointiin, kun taas täällä tehdään töitä tietosisältöjen parissa.
Ohjelmistojen testaus kansainvälisten asiakkaiden kanssa luo arvokasta tietoa tuotteiden toimivuudesta ja auttaa varmistamaan, että tuote on kokonaisuudessaan onnistunut.

– On todella tärkeää, että tuote toimii myös peruskäyttäjällä ja vastaa yksinkertaisempiin tarpeisiin.

Tampereen yliopiston kanssa tehdyssä Prodigial-tutkimushankkeessa tavoitteena oli tehdä tilannekatsaus tietomallinnuksen ja -hallinnon alasta tällä hetkellä. Haastateltavana oli suomalaisia ja norjalaisia infrahankkeita.

– Kuultuamme eri osapuolia kuten tilaajia, suunnittelijoita ja urakoitsijoita saimme todella hyvin kartoitettua alan tilaa monesta kulmasta, myös kansainvälisesti.

Arkance Systems Finland erottuu edukseen työyhteisön tasa-arvoisuudella ja hyvällä fiiliksellä

Yrityksessä saa vapautta ja vastuuta sopivassa suhteessa. Työntekijöitä tuetaan ottamaan omistajuutta työstään ja työn liittäminen omiin mielenkiinnonkohteisiin on tehty mahdolliseksi. Jos haluaa ettei kahta samanlaista työpäivää ole, on sekin mahdollista.

– Meidän arvoissamme lukee yrittäjähenkisyys, eli jokainen pystyy ohjaamaan omaa työtään ja vaikuttamaan siihen, mitä tekee. Apua kuitenkin saa, kun sitä tarvitsee ja kynnys kysyä kollegalta on todella matala.

Kysyttäessä millaisille henkilöille Tiensuu suosittelisi Arkancea työpaikkana, hän miettii hetken ja vastaa, että kaikenlaisille. Arkancella kaikki istuvat samassa kahvipöydässä.

– Työyhteisö täällä on loistava. On rikkaus, että on erilaisia ihmisiä töissä ja voidaan tuoda esiin erilaisia mielipiteitä. Se vaatii avoimuutta puolin ja toisin.