Ota yhteyttä
Ota yhteyttä myyntiin

Kalasatamasta Pasilaan -hanke luottaa Trimble Connectiin ja Holixa SMS:ään tietomallien yhteensovittamisessa


04.07.2023

Artikkeli julkaistu 6.4.2021 

Kalasatamasta Pasilaan kulkevan raitiotien rakentamiseen käytetään Trimble Connectia ja Holixa SMS -sovellusta tietomallien yhteensovittamiseen. Yhdessä tekeminen tehostuu, kun eri ohjelmistoja ja tiedonhallinta-alustoja käyttävien organisaatioiden tietomallit saadaan sovitettua saumattomasti yhteen. 

Helsinkiin ollaan suunnittelemassa ja rakentamassa uutta joukkoliikenneyhteyttä Kalasatamasta Hermannin rantatien kautta Pasilaan. Mukana on kymmenkunta organisaatiota, joista suurin osa toimii tässä hankkeessa jollain tasolla tietomallien kanssa. Näin ollen tietomallipohjainen suunnittelu ja rakentaminen on alusta alkaen hankekokonaisuuden kannalta keskeisessä roolissa. 

Perinteiset, organisaatiokohtaiset verkkolevyratkaisut tai projektipankit eivät olleet varteenotettava vaihtoehto useista toimijoista koostuvan allianssihankkeen tiedonhallinta-alustaksi. Jotta havainnollisia tietomalleja voitaisiin tarkastella yhteensovituksen yhteydessä, mukaan tiedonhallinta-alustalle haluttiin myös 3D-katseluominaisuus. Myös tuotannon näkökulmasta nähtiin suurena etuna, että ennen aineiston omaan käyttöön lataamista suunnitelmia ja riippuvuuksia muihin ympärillä oleviin rakenteisiin päästäisiin tarkastelemaan kolmiulotteisessa maailmassa. 

Ratkaisuna Trimble Connect sekä Holixa SMS tietomallien tarkasteluun ja yhteensovitukseen 

Yhdessä Arkance Systemsin kanssa päädyttiin palvelukokonaisuuteen, jossa tietomallien yhteensovittamiseen ja tarkasteluun käytetään Trimble Connectia yhdistettynä Arkance Systemsin kehittämään lisäosaa Holixa SMS:ää. 

– Valitun ratkaisun etuna on, että sitä pystyvät hyödyntämään muutkin kuin päivittäin tietomallien kanssa työskentelevät. Heille saadaan visuaalisempi näkymä tietomallintamisen etenemiseen erityisesti Holixa SMS:ssä, kertoo hankkeessa suunnittelun tietomallikoordinaattorina toimiva WSP Finland Oy:n tietomalliasiantuntija Valtteri Brotherus

– Trimble Connect on ollut käytössä monen hankkeen eri vaiheissa kuten työn toteuman esittämisessä. Holixa SMS on erityisen hyödyllinen hankkeen alussa: siihen saa suunnitelmia ja taustakarttoja, joiden avulla mestari näkee, mitä tuleman pitää, lisää Karaatti-projektiallianssissa mittauspäällikkönä toimiva GRK Infra Oy:n mallinnuspäällikkö Krister Lönnberg

Suunnittelupuolen lisäksi Trimble Connect on hyvä työkalu myös eri tuotannon rooleissa työskenteleville henkilöille: 

– Arkance Systemsin ratkaisu tarjoaa hyvin työkaluja ja työstömahdollisuuksia. Esimerkkinä voisin mainita, että hankkeeseen perehdyttäjät voivat esittää työmaan aluesuunnitelmia käyttäen apuna Holixa SMS -karttapohjaa pdf-tiedostojen sijaan, kuvailee Sörkän spora -projektiallianssin tuotannon tietomallikoordinaattorin roolissa toimiva Destia Oy:n automaatio-operaattori Marko Virtanen

Monen ohjelmiston kokonaisuudessa yhteensovittamisen rooli ja aktiivinen asiakastuki korostuvat   

Trimble Connect yhdessä Holixa SMS:n kanssa on hyvä työkalu yhteensovittamiseen ja asioiden havaitsemiseen. Kun hankkeessa on mukana useampi eri yritys ja kaikilla omat ohjelmistot yhteensovittamisen rooli korostuu.  Trimble Connectin kaltaiset ratkaisut ovat välttämättömiä, jotta tiedonhallinta-alustoja ja tietomalleja saataisiin sovitettua järkevällä työmäärällä. Arkance Systemsin ratkaisun keskeisenä etuna onkin ollut, että mahdolliset ongelmat huomataan jo suunnittelupöydällä. 

– Sen avulla eri tekniikkalajien yhteensovituksen ongelmat eivät tule esiin vasta työmaalla niin, että huomattaisiin esimerkiksi kaukolämmön ja huleveden putkien törmäys. Tällaiset asiat nähdään nyt jo suunnitteluvaiheessa, toteaa AFRY Finlandilla työskentelevä, hankkeessa suunnittelun tietomallikoordinaattorina toimiva katusuunnittelija Antti Latva