Ota yhteyttä
Ota yhteyttä myyntiin

Trimble Connect

Trimble Connect on yhteiskäyttöalusta infrahankkeiden tiedonhallintaan. Se yhdistää eri tekniikkalajien aineistot lähtötiedoista rakentamiseen, ja mahdollistaa tehokkaan tiedonjaon rakennusprojektin osapuolten välillä.

  • Tehoas työkalu dokumenttien ja tietomallien hallintaan
  • Tarkastele tietomalliaineistoja yhteisellä alustalla niin kartta kuin 3D-näkymissä
  • Paranna vuorovaikutusta yhteiskäyttötyökalujen avulla

Infrarakentamisen tietomallipohjainen projektipankki

Trimble Connect -pilvipalvelu on hankkeiden tiedonhallintaa helpottava ratkaisu. Kaikilla projektin jäsenillä on hankkeen tieto käytettävissään paikasta ja ajasta riippumatta. Trimble Connectiin voi lisätä ja päivittää tietoa esimerkiksi suoraan suunnitteluohjelmistoista. 

Yhteishankkeissa, joissa työskennellään Trimble Connect -projektin ympärillä, organisaatioiden välinen tiedonsiirto on sujuvampaa. Osapuolet eivät myöskään ole riippuvaisia VPN-yhteyksistä. Kun Trimble Connectiin lisätään tietoa, samalla muodostuu hankkeen yhdistelmämalli hyödynnettäväksi Trimble Connectin 3D- ja karttakäyttöliittymissä. 

Trimble Connect Sync -työkalun avulla projektille voidaan viedä kansiorakenne joko käynnistysvaiheessa, tai siirtää olemassa oleva tieto kansioineen verkkolevyltä Trimble Connectiin. Etätyön aikana Connectia voidaan käyttää projektien varastona, jolloin VPN-yhteyttä ei tarvita. Kun etätyöskentely päättyy, Sync-työkalulla voi tarvittaessa synkronoida tiedot takaisin verkkolevylle. 

Trimble Connectin käyttöönotto on helppoa ja nopeaa, ja Arkance Systemsin asiantuntijat avustavat asiassa mielellään. 

Ota yhteyttä

Tilaus

Trimble Connect – Infran suunnitteluun ja rakennuttamiseen

Suunnittelu: Tilaaja voi tallettaa suunnittelun lähtötietoaineistot Trimble Connectiin, josta suunnittelija ne saa käyttöönsä. Suunnitteluhankkeen aikana suunnittelukonsultti tallettaa suunnitelmaluonnokset sekä muut hankkeen aikaiset asiakirjat ja dokumentit Trimble Connectiin, jossa ne ovat tilaajan ja sidosryhmien tarkasteltavissa. Hankkeen lopuksi suunnittelukonsultti luovuttaa tilaajan määrittämät aineistot Trimble Connectiin, jossa ne ovat tarkasteltavissa ja valmiina rakennusvaiheeseen. Tässä prosessissa suunnitelmat ovat tarkasteltavissa täysin suunnitteluohjelmistosta riippumattomalla alustalla, joka on myös yksi laadunvarmistuksen keinoista. Lisäksi tilaajan-suunnittelijan-sidosryhmien välinen kommunikointi on mahdollista hoitaa suoraan Trimble Connectissa. Tilaaja voi esimerkiksi kommentoida merkinnöin sekä tekstein suunnitelmia suoraan 3D-malliin, jolloin kommentit ovat suoraan suunnittelijan tarkasteltavissa. Monissa hankkeissa Trimble Connectin on todettu vähentävän sähköpostin määrä, kun kommunikointi hoidetaan keskitetysti suoraan projektipankissa.

Rakennuttaminen: Trimble Connectista aineistot ovat suoraan jaettavissa urakoitsijoille esimerkiksi rakennushankkeen kilpailutuksen aikana tai viimeistään urakan alkaessa. Urakoitsija saa suunnitelma- tai/ja toteutusmallit käyttöönsä ja voi näistä muodostaa omaan tuotantoonsa soveltuvia koneohjausmalleja. Koneohjausmallit urakoitsija vie omaan tuotannonohjausjärjestelmään, joko keskitettyyn ratkaisuun tai koneohjausvalmistajien pilvipalveluihin.

Seuranta: Koska Trimble Connect on täysin riippumaton esimerkiksi koneohjausjärjestelmistä, on se myös luonteva työkalu urakan etenemisen seurantaan sekä laatuaineiston tarkasteluun. Urakoitsija voi omassa tuotannonohjauksessa hyödyntää erityyppisiä työmaasovelluksia, mutta Trimble Connectiin urakoitsija luovuttaa määräajoin esimerkiksi viikoittain tai urakan maksuposteihin sidotusti toteumatietoa pisteinä, valokuvina, tietomalleina sekä dokumentteina. Näin laatuvarmistettu aineisto on tilaajan sekä valvojan tarkasteltavissa urakan aikana. Mikäli tietoa tarkastellaan suoraan urakoitsijan tuotannonohjausjärjestelmissä, joihin dataa reaaliaikaisesti muodostuu, ei aineisto ole tilaajan näkökulmasta laatuvarmistettua. Tilaajalla on koko ajan mahdollisuus tehdä vertailua alkuperäisen suunnitelmamallin (joilla urakka on tilattu) ja toteumatietojen välillä (laatuvarmistetut tiedot urakoitsijoiden toiminnanohjausjärjestelmästä).

Kommunikointi: Esimerkiksi suunnitelmatarpeen muutoksesta viestintä voidaan hoitaa suoraan Trimble Connect alustalla. Urakoitsija voi tehdä 3D-malliin piirto- ja tekstimerkinnän ja osoittaa merkinnän suoraan suunnittelijalle. Samoin urakoitsija voi esimerkiksi hyväksyttää tilapäiset liikennejärjestelyt suoraan hankkeen valvojalla Trimble Connectissa.

Perinteisesti rakentamishankkeen lopuksi urakoitsija on luovuttanut hankkeen toteumatiedot paperimuodossa kansioina. Toteumatiedot voidaan kuitenkin luovuttaa sähköisesti Trimble Connectin avulla, jossa tilaaja voi ne tarkistaa sekä hyväksyä sähköisesti. Lisäksi tarvittavat toteumatiedot voidaan siirtää tilaajan omaisuudenhallinnanjärjestelmiin esimerkiksi suora integraatioita hyödyntäen tai muun sovitun prosessin avulla.

Oma tuotanto: Mikäli kuntatekniikan hankkeen suunnittelu ja/tai rakentaminen hoidetaan omana tuotantona, voidaan Trimble Connectia hyödyntää myös näissä hankkeissa keskitettynä tiedonhallinnan alustana. Kunnallistekniikansuunnittelija voi tallettaa suunnitelmat Trimble Connectiin, josta oman tuotannon rakentamishenkilöstö saa suunnitelma-aineistot käyttöönsä sekä tarkasteltaviksi suoraan työmaalla mobiililaitteilla. Työmaalta voidaan ottaa valokuvia, jotka tallentuvat suoraan Trimble Connectiin, jossa suunnittelija voi niitä suoraan tarkastella. Tuotanto voi tallettaa toteumatietoa Trimble Connectiin, josta se on siirrettävissä hankkeen päättyessä omaisuudenhallinnanjärjestelmiin sovitun prosessin mukaisesti.

Integraatiot sekä rajapinnat: Trimble Connect voidaan yhdistää Arkancen kehittämään Holixa SMS –sovellukseen, jonka avulla Connectin 3D-aineistoja voidaan tarkastella 2D-näkymässä muun muassa erilaisten WMS/WMTS-karttojen kanssa.

Arkance Systemsillä on valmius kehittää asiakaskohtaisia integraatioita asiakkaan järjestelmien ja Trimble Connectin välille. Olemmekin kehittäneet Trimble Connectin osalta asiakaskohtaisia integraatioita tilaajien arkistointijärjestelmiin kuten M-Files sekä Canon Therefore. Integraatioiden avulla suunnittelu- ja rakennushankkeissa kertynyt dokumentaatio saadaan talletettua sujuvasti tilaajan järjestelmiin myöhempää käyttöä varten.

Trimble Connectista on integraatiot myös Suomessa yleisesti käytössä oleviin suunnitteluohjelmistoihin, kuten Trimble Novapoint, Tekla Civil, Tekla Structures sekä Autodesk Revit. Integraatioiden avulla suunnittelijat voivat hakea aineistoa Trimble Connectista sekä tallettaa aineistoa suoraan Trimble Connectiin ilman erillisiä tiedostosiirtoja.

Office365 integraation avulla Trimble Connectiin talletettuja Office-tiedostoja voidaan muokata suoraan selaimessa ilman, että niitä tarvitsee ladata työasemalla muokattavaksi.

Alla webinaaritallenne Trimble Connectin hyödyntämisestä rakennushankkeessa:

Saatat olla kiinnostunut myös näistä ohjelmistoista

Valitsemasi ohjelmisto

Valintasi

Formation

Service

    Valintasi

    * Tähdellä merkityt ovat pakollisia

    Close